Viešieji pirkimai

Pasirinkite nuorodą ir spustelėkite ant jos , kad atsisiųsti

Pavadinimas Nuoroda
Gimnazijos mažos vertės Viešųjų pirkimų taisyklės 2018
Ilgalaikio turto aprašas su priedais
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų mažos vertės VP ir VP komisijos darbo reglamento tvirtinimo
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2018 m. mažos vertės pirkimų taisyklės
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2018 m. viešųjų pirkimų darbo reglamentas
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2018 m. viešųjų pirkimų planas