Vadovo veikla

Vadovo veiklos ataskaitos

Dokumentas Nuoroda
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2022 m. veiklos ataskaita
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2021 m. veiklos ataskaita
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2020 m. veiklos ataskaita
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2019 m. veiklos ataskaita
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2018 m. veiklos ataskaita
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2017 m. veiklos ataskaita

Vadovo veiklos užduotys

Dokumentas Nuoroda
Švenčionių r. savivaldybės tarybos sprendimas DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2018 metų veiklos užduotys
Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkis "Dėl Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2018 metų užduočių nustatymo"-elektroninio dokumento nuorašas