Ugdymo turinio įgyvendinimo komanda

Vardas, Pavardė Pareigos
Rima Razmienė
direktorė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja ekspertė, komandos vadovė
Algirdas Uziala
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, matematikos vyresnysis mokytojas, komandos vadovo pavaduotojas

Grupės nariai:

Angelė Burokienė
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė
Virginija Cicėnienė
chemijos mokytoja metodininkė, gamtamokslinių dalykų metodinės grupės pirmininkė
Nijolė Dabrienė
neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Teresa Godlevskienė
socialinė pedagogė metodininkė, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė
Irena Čebruk
matematikos mokytoja metodininkė, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė
Dovilė Maslianikienė
užsienio (anglų) kalbos mokytoja ekspertė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė
Ramunė Skripskaitė Li
istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Vilma Subačienė
pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
Jūratė Vitkauskienė
dailės mokytoja metodininkė, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė