2022-2023 mokslo metų ugdymo organizavimas

1. Mokslo metų trukmė:

Pamokų laikas

Pamoka Gimnazijoje (5–8 ir I–IV gimn. kl. mokiniams) Gimnazijoje (5–8 ir I–IV gimn. kl. mokinimas)
Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
Trečiadieniais
1.
8:00–8:45
8:00–8:45
2.
8:55–9:40
8:55–9:40
3.
10:00–10:45
10:00–10:45
4.
11:05–11:50
11:30–12:15
5.
12:10–12:55
12:35–13:20
6.
13:15–14:00
13:40–14:25*
7.
14:10–14:55
14:35–15:20
8.
15:00–15:45
-
*5 min. vienos pertraukos laikui pagal Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ X sk. 68 p. (suvestinė redakcija nuo 2019-05-24).

2. Mokinių atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos
prasideda
Rudens atostogos
2022 m. spalio 31 d.
2022 m. lapkričio 4 d.
2022 m. lapkričio 7 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2022 m. gruodžio 27 d.
2023 m. sausio 6 d.
2023 m. sausio 9 d.
Žiemos atostogos
2023 m. vasario 13 d.
2023 m. vasario 17 d.
2023 m. vasario 20 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2023 m. balandžio 11 d.
2023 m. balandžio 14 d.
2023 m. balandžio 17 d.
Vasaros atostogos
2023 m. birželio 9 d. (1-4 kl. mokiniams) 2023 m. birželio 23 d. (5-8 kl.ir I-II gimn. kl. mokiniams) 2023 m. birželio 16 d. (III gimn. kl. mokiniams)
2023 m. rugpjūčio 31 d.
2023 m. rugsėjo 1 d.
Vasaros atostogos IV gimn. kl. mokiniams
Prasideda pasibaigus brandos egzaminų sesijai
2023 m. rugpjūčio 31 d.
-

2022-2023 mokslo metai skirstomi pusmečiais:

1-4 klasių mokiniams:

I pusmetis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023  m. sausio 20 d. 

II pusmetis – 2023 m. sausio 23 d. – 2023 m. birželio 8 d. 

5–8, Sl, Sį, I–III  gimnazijos klasių mokiniams:

I pusmetis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023  m. sausio 27 d. 

II pusmetis – 2023 m. sausio 30 d. – 2023 m. birželio 22 d. 

III gimnazijos klasės mokiniams:

I pusmetis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023  m. sausio 27 d. 

II pusmetis – 2023 m. sausio 30 d. – 2023 m. birželio 15 d. 

IV gimnazijos klasės mokiniams:

I pusmetis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023  m. sausio 18 d. 

II pusmetis – 2023 m. sausio 30 d. – 2023 m. birželio 1 d.