Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai – kryptinga veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas. Sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje.

PASKIRTIS

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys  turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

  • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
  • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
  • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
  • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
  • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros koordinatorius mokiniams padeda:

  • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
  • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
  • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
  • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
  • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Ugdymo karjerai veikos

Mokytojai daug naudingų užduočių ras ,,Mokytojo knygoje“, mokiniai -,,Mokinio knygoje“. Visą veiklų planą pristatys koordinatorius.

Veiklas sudarys susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis, integruotos pamokos, asmeninės ir grupinės konsultacijos, susitikimai su buvusiais gimnazijos mokiniais, įvairių veiklų praktiniai išbandymai.

Naudinga informacija:

www.aikos.smm.lt | www.lamabpo.lt  |  www.cvonline.lt  | www.ldb.lt  | www.darborinka.lt

www.kurstudijuoti.lt  | www.studijos.lt  | www.karjeroscentras.lt | www.tinklas.lt | http://www.nec.lt

http://www.euroguidance.lt  | http://www.vsf.lt | http://www.skvc.lt | http://www.balticstudent.lt

http://www.studinfo.lt

Naudinga informacija:

Karjeros diena

Su pirmųjų gimnazijos klasių mokiniais susitiko ,,Sodros“ darbuotojai – A. Vilkuotienė, Švenčionių poskyrio klientų aptarnavimo skyriaus vedėja, ir R. Achranovičius, Zarasų poskyrio klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas. Jie papasakojo mokiniams apie socialinio draudimo darbuotojo profesiją, ,,Sodros“ funkcijas ir kt. Svečiai akcentavo, kad be profesinių gebėjimų labai svarbu yra gebėjimas bendrauti, nuoširdžiai sprendžiant žmonių problemas. Mokinai aktyviai atsakinėjo į  svečių klausimus.

Skaityti daugiau »

MRU atstovės gimnazijoje

Šiandien gimnazijoje viešėjo MRU profesorė Kristina Schimmels iš Amerikos, Oklahomos valstijos. Kristina savo linksmu požiūriu į gyvenimą ir amerikiečių-anglų kalba sužavėjo gimnazistus. Lektorė į Lietuvą prieš ketverius metus atvyko iš Kinijos, Džinano miesto. Mykolo Romerio universitete ji dėsto lingvistiką ir užsienio kalbų dėstymo metodus.

Skaityti daugiau »

Planuok karjerą atsakingai

Kovo 4 d. 2c ir 2b gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus Teritorinės Darbo Biržos Švenčionių skyriaus jaunimo darbo centro vykdomoje  akcijoje ,,Planuok karjerą atsakingai“. Gimnazijoje

Skaityti daugiau »