Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai – 102

 

Nėra mielesnio už Švenčionių kraštą,

Ežerais dabintą, skendintį žieduos.

Šią mūsų meilę tarsi ugnį šventą

Tegul visos kartos saugos ir nešios…

(„Gimnazistų maršas“, žodžiai E. Nilovienės, muzika M. Likienės)

Sausio 9 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai sukanka 102 metai. Šio gimtadienio negalime švęsti susirinkę į taip mielą, gražų, istoriškai svarbų pastatą, tad visus kviečiame susitikti virtualioje aplinkoje sausio 11 d. 9. 40 val. (tai judriosios pertraukos laikas ir galioja ta pati Zoom nuoroda) ir paminėti šią labai svarbią visiems datą.

Iš Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos istorijos: „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija pradėta steigti 1918 metais. Po daugelio sunkumų pamokos gimtąja kalba gimnazijoje prasidėjo 1919 m. sausio 9 dieną. Gimnazijos įkūrėjas ir pirmasis  direktorius – Zigmas Žemaitis, profesorius, matematikas.

Lietuvių gimnazijos įsteigimas buvo istorinis įvykis Švenčionių krašto lietuvių  kultūros gyvenime. Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, pastate įsikūrė lenkų gimnazija.  Lietuvių gimnazija įsikūrė parapijos namuose, dalis klasių iždinėje. Švenčionių dekanas nupirko 3 ha sklypą, kuriame prasidėjo naujo gimnazijos pastato statyba, o 1930 m. mokiniai jau sėdėjo naujose klasėse. Okupuotame krašte lietuvių gimnazija patyrė daug išbandymų: buvo dažnai keičiami direktoriai, netvirtinami mokytojai, tačiau gimnazijos bendruomenė siekė išlaikyti kuo artimesnį ryšį su visuomene, skiepijamas pasididžiavimas savo istorija, kultūra, kalba. 1937 m. Švenčionių lietuvių gimnazija uždaryta, o veiklą tęsė jau po Antrojo pasaulinio karo. Mokiniai ir mokytojai tapo sovietinės sistemos dalimi, tačiau ir toliau buvo puoselėjamos lietuviškumo tradicijos, pagarba praeičiai. 1970 m. mokyklai suteiktas Zigmo Žemaičio vardas. Atgimimo laikais švenčioniškiai iškėlė gimnazijos atkūrimo idėją. 1998 m. gegužės 29 d. Zigmo Žemaičio vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas, 1998 m. lapkričio mėn. įvyko iškilminga gimnazijos inauguracija. 2019 m. sausio 9 d. gimnazija šventė 100 metų jubiliejų.“