Skaitymo erdvėje popietė „Lietuvos žodžio dainius“, skirta poetui Justinui Marcinkevičiui atminti

Kovo 9 d. 1-2 gimnazijos klasių mokiniai susirinko į popietę ,,Lietuvos žodžio dainius“.

 

Žmonės kaip medžiai sugeria šilumą, surenka pačius karščiausius spindulius, kad sušildytų širdis. Todėl kovo 9 d. 1-2 gimnazijos klasių mokiniai, vadovaujami bibliotekos vedėjos G. Ciukšienės, susirinko į popietę ,,Lietuvos žodžio dainius“ tam, kad pasisemtų gerumo, sušildytų širdis prisimindami poetą Justiną Marcinkevičių. Pagrindinė poeto tema – Lietuva, jos istorija ir dabartis, gamta ir kultūra, žmogus tėvynėje ir pasaulyje. Pasak Justino Marcinkevičiaus, poezija jam buvo gimtasis kraštas, miškai, kurie jame ošė, upės ir ežerai, kurie jame gyveno. Poezijos skaitymus pradėjo Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorė R. Razmienė eilėraščiu „Toks vakaras“. Mokiniai Kornelija Gučaitė, Valerija Artemjeva, Laimis Cijūnėlis, Diana Naruškevič, Renata Matukaitė, Dovydas Čepas, Akvilė Bučelytė,  Emilija Guiskaja, Vakarė Grigianec, Akvilė Garlaitė, pasitarę su lietuvių kalbos mokytoja R. Grigoniene,  pasirinko pačius gražiausius poeto eilėraščius ir jaukioje aplinkoje kartu su bendraminčiais skaitė  rašytojo posmus.  Taigi laikas, praleistas kartu,  daug ką paskatino mąstyti apie laimę, pareigą, ištikimybę, gerumą ir, žinoma, apie savo tėvynę Lietuvą.

Lietuvių kalbos mokytoja R. Grigonienė, bibliotekos vedėja G. Ciukšienė