Prasidėjo projekto „Keičiamės patys – keičiame pasaulį!“ įgyvendinimas

2020 m. rugsėjo 10 d. vyko projekto „Keičiamės patys ¬ keičiame pasaulį!“ pirmoji veikla – kulinarinio paveldo edukacinis užsiėmimas (mielinių bandelių kepimas). Projekto dalyviai,  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniai, šios veiklos metu ne tik kepė mielines bandeles, vaišinosi kvapnia arbata, bet ir susipažino, aptarė planuojamas projekto veiklas, dalinosi prasidėjusių mokslo metų įspūdžiais.

Projekto „Keičiamės patys – keičiame pasaulį” idėja kilo Britų tarybos programos „Active Citizens“ įgyvendinimo metu. Projekto tikslas – padėti vieni kitiems tapti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Projekto uždaviniai: sudaryti sąlygas dalyvauti veiklose tikslinių grupių asmenims (išsiaiškinti jaunuolių, turinčių negalią (lietuvių, rusakalbių), galimybes ir poreikius, parengti komandą), sustiprinti jaunuolių, turinčių negalią, ir jų tėvų pasitikėjimą savimi ir kitais jaunuoliais, mokytojais, bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene.
Projekto trukmė – 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. sausio mėn. Projekto veiklos finansuojamos iš Britų tarybos programos „Active Citizens“ ir Švenčionių rajono savivaldybės lėšų. Lietuvoje Britų tarybos programą „Active Citizens“ įgyvendina Politikos tyrimų ir analizės institutas.