Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bendruomenė sausio 13 d. prisidėjo prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ – 8 val. visuose languose įsižiebė žvakių liepsnelės, o klasėse buvo prisiminti žuvusieji už tėvynės laisvę.