Parama

Informacija norintiems paremti gimnaziją

Prašymai skirti pajamų mokesčio dalį paramai – tik e. būdu

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.). Gyventojai ir toliau galės skirti pajamų mokesčio dalį už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama penkis mokestinius laikotarpius. Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymo pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau – prašymas) turės būti teikiama tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Kaip ir anksčiau, prašymus gyventojai (ar jų įgalioti atstovai, turintys teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventoją VMI) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Konsultacijos teikiamos ir Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau – VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą.

2% ir kitos paramos panaudojimas 2018 m.

Likutis

prieš 2018-01-01
2675
08
  •  

Įplaukos

4494
73
  •  

Išlaidos

3371
70
  •  

2% paramos panaudojimas 2017 m.

Likutis

prieš 2017-01-01
2182
58
  •  

Įplaukos

1030
53
  •  

Išlaidos

592
27
  •