Olweus programa

NUO 2017 METŲ RUGSĖJO GIMNAZIJOJE VYKDOMA NACIONALINĖ OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMA (OPPP)

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos kriterijai

Olweus patyčių prevencijos programos tikslai

Olweus programos įgyvendinimo principai:

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama!

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

Atsisiuntimai

Spustelėkite ant kad atsisiųsti dokumentą

OPPP pristatymas

Drausminimo kopėtėlės

Informacija tėvams

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2022 m. sausio mėn. – 2023 m. sausio mėn.

Įsakymas dėl OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto (OPKK) bei mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) sudėties tvirtinimo