Nuo 2020 metų kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu

Nuo 2020 metų kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal esamą pamokų tvarkaraštį https://zigmas-1.edupage.org/timetable/.

Siūlome susipažinti su preliminariu vaizdo pamokų tvarkaraščiu.

Visa informacija bus skelbiama TAMO dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje.
Mokymas vyks per konferencijų programą ZOOM, „Eduka“ klasę, Padlet, testavimo sistemą etest, Messenger programą ir kitas mokymosi aplinkas (apie tai dalykų mokytojai informuos savo mokinius per TAMO dienyną). Esant techniniams nesklandumams maloniai kviečiame kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių Olegą Subačių (el.p. olesub@gmail.com), o dėl jungimosi prie TAMO sistemos – į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Daivą Jasiulionienę (djasiulioniene@gmail.com tel. nr. +37067046850).


TIKIME, KAD VISI KARTU DARNIAI DIRBDAMI MES IŠMOKSIME GYVENTI NAUJOJE REALYBĖJE!