Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pedagoginiai darbuotojai

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigybė
1
Asta Abramovičienė
Matematikos mokytoja metodininkė, ugdymo karjerai mokytoja
2
Loreta Alionienė
Užsienio (anglų) kalbos vyresnioji mokytoja
3
Ona Barkuvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
4
Daiva Bečelytė
Muzikos mokytoja metodininkė
5
Ligita Bernatavičiūtė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
6
Jolita Budrytė-Abromavičienė
Muzikos vyresnioji mokytoja
7
Karolis Builys
Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
8
Angelė Burokienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
9
Irina Burokienė
Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
10
Virgilijus Cicėnas
Biologijos vyresnysis mokytojas
11
Virginija Cicėnienė
Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja
12
Loreta Chalekienė
Istorijos mokytoj metodininkė
13
Audronė Čaikinienė
Lavinamosios klasės mokytoja
14
Irena Čebruk
Matematikos mokytoja metodininkė
15
Nijolė Dabrienė
Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
16
Janina Dindienė
Dailės mokytoja metodininkė
17
Svetlana Fedatenkova
Vyresnioji specialioji pedagogė
18
Lina Gančierienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
19
Jolanta Garšvienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
20
Teresa Godlevskienė
Specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės mokytoja
21
Oksana Gončarova
Biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja metodininkė
22
Kristina Grigel
Užsienio (rusų) kalbos mokytoja metodininkė, dorinio (etikos) ugdymo vyresnioji mokytoja
23
Rimutė Grigonienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
24
Lina Grybauskienė
Matematikos mokytoja metodininkė
25
Marija Gučienė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
26
Laimutė Gumovskaja
Matematikos mokytoja metodininkė
27
Vilija Jaksebogienė
Istorijos mokytoja metodininkė
28
Ona Jakubianec
Geografijos mokytoja metodininkė
29
Janina Jarmolovskaja
Užsienio (rusų) kalbos mokytoja metodininkė
30
Daiva Jasiulionienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė
31
Pavel Jemeljanov
Technologijų mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
32
Laima Juodagalvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
33
Agnė Paulavičienė
Šokio mokytoja
34
Eugenijus Karneckas
Fizikos mokytojas metodininkas
35
Svetlana Kostina
Biologijos vyresnioji mokytoja
36
Svetlana Kraujalienė
Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė
37
Raja Krupenina
Matematikos ir ekonomikos mokytoja
38
Aušra Kurpienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
39
Lina Lukšonienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
40
Ala Manačina
Užsienio (rusų) kalbos mokytoja metodininkė
41
Dovilė Maslianikienė
Užsienio (anglų) kalbos mokytoja ekspertė
42
Margarita Maslianikienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
43
Svetlana Menčinskienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
44
Rima Misiūnienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
45
Andrius Nekrašas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
46
Rimantė Nekraševičienė
Užsienio (anglų) kalbos mokytoja
47
Edita Novikienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
48
Jelena Paškevičienė
Vyresnioji specialioji pedagogė
49
Aušra Paulauskaitė
Užsienio (anglų) kalbos vyresnioji mokytoja
50
Halina Pauliukėnienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
51
Svetlana Pavlovič
Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė
52
Vita Petkevičienė
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
53
Jolita Pošiūnienė
Specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės mokytoja
54
Jolanta Razmienė
Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
55
Lilija Rutkovskaja
Biologijos ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė
56
Danguolė Sadaunykienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
57
Jolita Samanovičė
Užsienio (anglų, vokiečių) kalbos vyresnioji mokytoja
58
Ramunė Skripskaitė Li
Istorijos mokytoja metodininkė
59
Andrijana Slabodaitė-Stefanskaja
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja
60
Aldona Sližauskienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
61
Ingrida Smoliakienė
Pradinio ugdymo mokytoja
62
Irena Stuglienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
63
Birutė Stulgaitytė
Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja
64
Renata Stunžėnienė
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
65
Vilma Subačienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
66
Gintautas Šamšūra
Fizinio ugdymo ir geografijos mokytojas metodininkas
67
Jolanta Šisterova
Technologijų mokytoja metodininkė
68
Rasa Štuikienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
69
Richardas Štuikys
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
70
Edita Tomašauskienė
Užsienio (rusų, vokiečių) kalbos mokytoja metodininkė
71
Andžela Trasevičienė
Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
72
Jurgita Travkina
Technologijų vyresnioji mokytoja
73
Jurgita Urbanavičienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
74
Vida Uzielienė
Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja
75
Nijolė Vaitkuvienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
76
Gražina Valeikienė
Matematikos mokytoja metodininkė
77
Danguolė Vaškinėlienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
78
Snieguolė Veličkienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
78
Mindaugas Vitkauskas
Geografijos ir ekonomikos mokytojas metodininkas
79
Jūratė Vitkauskienė
Dailės mokytoja ekspertė
80
Jolita Žemienė
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja