Minėsime Gedulo ir vilties dienos 80-ąsias metines

2021 m. birželio 14 d. sukanka 80 metų nuo mūsų tautos masinio naikinimo pradžios.1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties pradėti masiniai lietuvių areštai. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. gyventojų. Iki šiol nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius.

Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Gedime tų, kurie jau negalėjo sugrįžti į savo mylimą kraštą, visiems laikams pasiliko ten, amžinojo įšalo žemėje. Tai kartu ir vilties diena, nes tik ji sunkiausiomis akimirkomis padeda išgyventi, tik viltis pamatyti savo žemę stiprino ištremtųjų dvasią, neleido jiems palūžti. Tik viltis ir tikėjimas mus atvedė į dabartį.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje birželio 14 d. bus minimos Gedulo ir vilties dienos

80-osios metinės:

9.00–10.00 – istorinė meninė pamoka

10.20–11.00 – dokumentinio filmo „1941-ieji, tremtis vaikų akimis“ peržiūra ir aptarimas klasėse

https://youtu.be/H7uQJAG_1tk

Gyvybės medžio atviruko gaminimas ir parodos organizavimas

 

Renginio organizatoriai