Mieli Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniai, tėveliai!

2020-2021 m. m. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniai galės dėvėti anksčiau įsigytas uniformas.

Nuo 2020-2021 m. m. Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla reorganizuojamos prijungimo būdu prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos. Suprantama, kad visiems kyla daug klausimų, nes to, kas yra nauja, dažniausiai bijome. Šiuo metu yra labai opus uniformų dėvėjimo klausimas. Visų reorganizuojamų mokyklų mokiniai dėvėjo uniformas, kurioms įsigyti skyrė nemažą sumą pinigų. Jau šiais metais jas keisti būtų neprotingas sprendimas. 2020-2021 m. m. mokiniai galės dėvėti turimas uniformas, nereikia skubėti įsigyti naujų, o visa gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, administracija, tėveliai) bendru sutarimu priims sprendimą dėl uniformų  dėvėjimo nuo 2021-2022 m. m. Jeigu iškiltų daugiau klausimų, nebijokite jų užduoti mums, kartu ieškosime palankiausio sprendimo.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos administracija