Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos paminėjimas pilietine iniciatyva „Atminties kelias“

„Nejausti skausmo reiškia nebūti žmogumi“

                                                          (žydų tautos išmintis)

Artėjant rugsėjo 23-iajai, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bendruomenė įsitraukė į  pilietinę iniciatyvą „Atminties kelias“. Šia iniciatyva buvo siekiama einant pėsčiomis keliu, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės, aplankyti masines žydų žūties vietas.

Visą savaitę istorijos mokytojos Loreta Chaleckienė, Vilija Jaksebogienė, Ramunė Skripskaitė Li pamokų, neformalių užsiėmimų  metu pasakojo apie Švenčionyse ir jų apylinkėse gyvenusią žydų bendruomenę ir masinį žydų naikinimą Antrojo pasaulinio karo metu – Holokaustą. Tai padėjo mokiniams suvokti, kodėl minime šią datą, kodėl svarbu žinoti apie įvykdytus nusikaltimus ir siekti, kad tai nepasikartotų.

5c, 7b ir 8c klasių mokiniai keletą dienų rinko lauko akmenėlius. Ant jų užrašė gyvenusių Švenčionyse  nužudytų žydų vardus ir pavardes. Mūsų vietovėje gyvenusių žydų, kurie buvo nužudyti, vardus ir pavardes radome Vilniaus Gaono žydų muziejaus duomenų bazėje www.holocaustnames.lt.   Šiuos akmenis, kaip atminties simbolius,  mokiniai  rugsėjo 22 dieną atnešė ir padėjo ant paminklų, skirtų Holokausto aukoms atminti žydų kapinėse ir miesto parke (buvusiame žydų gete). Akmenys su vardais ir pavardėmis primins, jog nužudyti žmonės buvo ne skaičiai, bet konkretūs žmonės su asmeninėmis istorijomis.

Dalyvaudami pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“ mokiniai daugiau sužinojo apie  žydų tradicijas ir gyvenimo būdą, taip pat kalbą  jidiš, kuria vadino ir tą vietovę, kurioje gyveno.

      Istorijos mokytoja Ramunė Skripskaitė Li