Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Liksi amžinai skolingas

Už visą žemę, kuri tave priglaudžia,

Už visą dangų, kurį tu pats nešies…

Už tai, kad jūra ir šilas be galo gaudžia,

Už tai, kad vis be perstojo veržies…

Sveikiname visus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Adutiškio skyriaus bendruomenė

Nuoširdžiai sveikiname Švenčionių krašto žmones  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Minėdami šią šventę raginame  puoselėti savo krašto papročius, tradicijas, gerbti savo istoriją ir kultūrą, nes mūsų  žinios  ir patirtis padeda kurti Lietuvos ateitį. Įžiebkime vieni kitiems tikėjimo, kad galime  savo darbais, pasitikėjimu, vienas kito palaikymu kurti savo krašto gerovę ir branginti, puoselėti laisvę.

Vasario 7–11 d. gimnazijoje vyko integruotos veiklos pavadinimu „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šiais metais jos vyko dvejopai: vieniems nuotoliniu, kitiems kontaktiniu būdu.

Koridorių ir kai kurių klasių langai bei palangės pasipuošė dailės ir technologijų pamokų metu iškarpytais  trispalviais laisvės paukščiais ir laisvės sodais. Trečiadienį, ilgosios pertraukos metu, vyko klasės valandėlės. Šioms valandėlėms klasių vadovai ruošėsi kartu su auklėtiniais. Formos buvo pačios įvairiausios: pranešimų skaitymas, pagrindinių įvykių prisiminimas, eilių deklamavimas, piešimas, viktorinos ir, aišku, besimokantiems kontaktiniu būdu – klasės puošimas trispalvėmis širdelėmis, paukščiais, vėliavėlėmis, medeliais, gėlėmis… Mokinių ir klasės vadovų išmonei nebuvo ribų.

                                               

Priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių mokytojai, mokytojai dalykininkai pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų temas taip pat siejo su Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimu. Pamokose aptarė Jono Basanavičiaus ir kitų Lietuvos Tarybos narių asmenybes, piešė piešinius, vykdė projektus, dainavo dainas apie Lietuvą. Technologijų pamokų metu buvo nepamiršta nuostabi lietuvių liaudies tradicija – dirbiniai iš medžio.


Istorijos pamokose 5–8 kl. mokiniams buvo vedamos pilietiškumo pamokos-viktorinos, kurias sudarė trys etapai: istorijos temos, literatūros ir įvairios kitos. Visų klasių mokiniai buvo labai aktyvūs. Daugelis sukaupę nemažai žinių,  todėl pralaimėtojų nebuvo, nes visus, kurie nors šiek tiek žino savo tautos istoriją, jau galime vadinti laimėtojais. I–IV klasių mokiniai po trumpo istorinio filmuko apie Vasario 16-osios akto priėmimą peržiūros ir aptarimo rašė savo samprotavimus tema „Ką man reiškia laisvė?“

     

                                                       

Taigi apibendrinant galima drąsiai teigti, jog Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bendruomenė TIKRAI MYLI LIETUVĄ!   SU ŠVENTE!

Istorijos mokytoja Ramunė Skripskaitė Li