Lietuvos etnografinių regionų festivalis „Atrask save”

2015-09-07 – 13 Vilniuje vyko Vilniaus kraštiečių organizacijų rengtas Lietuvos etnografinių regionų festivalis „Atrask save”, skirtas Regionų metams.

Rugsėjo 12 dieną visi, neabejingi dainai, šokiui, muzikai, rinkosi sostinėje ir suradę savo kraštiečius bendravo tarmiškai, dalyvavo festivalio renginiuose.  Tą pačią dieną nuo 15 iki 22 val. simboliniame Lietuvos regionų žemėlapyje senamiestyje (Maniuškos skvere),  kur koncertavo atvykę iš regionų bei Vilniaus kraštiečių mėgėjų meno kolektyvai, buvo pristatomi amatai ir kulinarijos paveldas, vyko edukaciniai užsiėmimai.

Pasirodymo Lietuvos etnografinių regionų festivalyje fragmentai. 2015-09-12

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos folkloro grupė „Atgaja“ (vadovė Jūratė Vitkauskienė) šiuose renginiuose atstovavo Švenčionių rajoną ir koncerto metu pristatė Švenčionių krašto dainas, sutartines, tarmiškus pasakojimus, užmezgė ryšius su „Švenčionijos“ klubu, bendravo su kitų regionų klubų atstovais.

„Atgaja“ – regioniniame festivalyje „Atrask save“ Vilniuje  2015-09-12

Folkloro grupės ,,Atgaja” vadovė Jūratė Vitkauskienė