Įteiktos nominacijos „Už nuopelnus Švenčionių rajonui“

Vasario 16 d. Švenčionių kultūros centre įteiktos nominacijos „Už nuopelnus Švenčionių rajonui“. Simboliška, jog Lietuvos valstybės atkūrimo dieną pagerbiami tie, kurie savo gražiais, kilniais darbais rodo meilę Lietuvai: sėkmingai plėtoja kultūrinę, švietėjišką veiklą, saugo ir puoselėja etnokultūrinį paveldą, telkia ir aktyvina bendruomenes, įgyvendina piliečių iniciatyvas.

Vasario 16-osios proga Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius įteikė padėką Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bendruomenei. Tai labai svarbus įvertinimas ir pripažinimas, kad esame stiprūs ir vieningi, galintys įveikti net ir didžiausius išbandymus.

Norime pasidžiaugti, jog šią valstybei svarbią dieną įteiktos net kelios nominacijos mūsų gimnazijos bendruomenės nariams: už sėkmingą švietėjišką veiklą, mokyklos bendruomenės telkimą ir aktyvinimą nominuota Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorė Rima Razmienė, o už sėkmingą kultūrinę veiklą integruojant visuomenę – muzikos mokytoja Jolita Budrytė-Abromavičienė.

Taip pat įteikta padėka Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rimai Misiūnienei už atsakingą vadybinę veiklą organizuojant ugdymą ekstremaliosios situacijos sąlygomis, iniciatyvumą, novatorišką požiūrį į ugdymo procesą, sklandų švietimo pagalbos mokiniams organizavimą.

Sveikiname nominantes, linkime ir toliau gražiais darbais stiprinti valstybę, visada būti pavyzdžiu kitiems.