Išrinkime gimnazijos prezidentą

Kovo 1 d. prasideda gimnazijos mokinių prezidento rinkimų kampanija! Visus 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokinius kviečiame pagal tvarkaraštį jungtis į susitikimus su kandidatėmis. Abėcėlės tvarka pristatome kandidačių rinkiminius plakatus! Būkite pilietiški – dalyvaukite Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių prezidento rinkimuose!