Informacija tėvams ir mokiniams

Informuojame, kad remiantis Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-749 „Dėl ugdymo organizavimo karantino metu Švenčionių rajono savivaldybėje“ Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje 2020 m. lapkričio 16 –20 d. 5–8, I–IV gimn. klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

1–4 pradinio ugdymo klasių ir specialiųjų klasių mokiniai mokosi įprastiniu kontaktiniu būdu  gimnazijoje.

 Saugantis koronaviruso plitimo, visoje gimnazijoje nebus organizuojami jokie renginiai ar kiti grupiniai užsiėmimai (jie gali vykti tik nuotoliniu būdu).

Gimnazijos administracija