Ilginamos pradinių klasių mokinių atostogos

Remiantis Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano, 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano,  grupių dorinio ugdymo, kalbų pamokose tvirtinimo pakeitimo“, ankstinamos ir ilginamos pradinukų atostogos – 1–4 klasių mokiniai atostogaus 3 savaites: nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Gimnazijos administracija