Geros savijautos programos užsiėmimai

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos II, III ir IV  klasių mokiniams karjeros valdymo užsiėmimus pagal Geros savijautos programą tema „Savęs pažinimas karjeros valdymo kontekste“ vedė psichologas ir karjeros konsultantas Kristijonas Žičkus su savo kolegomis. Seminarų metu mokiniai, naudodami įvairius aktyvius metodus, turėjo galimybę patyrinėti svarbius savo asmenybės aspektus (vertybes, interesus, gabumus, kompetencijas ir asmenines savybes) ir susieti juos su savo karjeros planais ir vizijomis. Taip pat drauge su lektoriais buvo aptariamos šiuolaikinio darbo aktualijos, diskutuojama, į kokius globalius ir lokalius veiksnius ir tendencijas svarbu atsižvelgti planuojant savo karjerą.

 

Gimnazijos psichologė Jolita Pošiūnienė