Galimybė piliečiams tapti nepriklausomais rinkimų stebėtojais

Pranešimas žiniasklaidai

 

2020-09-18
Pranešimas žiniasklaidai

Galimybė piliečiams tapti nepriklausomais rinkimų stebėtojais

Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ vykdo atvirą registraciją norintiems tapti
rinkimų stebėtojais artėjančiuose Seimo rinkimuose. Jau kelis metus galiojanti įstatymų
norma, kad rinkimų stebėtojais gali būti ir nevyriausybinių organizacijų deleguoti piliečiai,
suteikia teisę kiekvienam įsitraukti į rinkimų stebėseną bei užtikrinti vietoje vykstančių
rinkimų skaidrumą.
Nepriklausomi rinkimų stebėtojai, atitikę reikalavimus, gauna Vyriausiosios rinkimų komisijos
išduodamus stebėtojo pažymėjimus, kurie suteikia teisę stebėti visus balsavimo etapus.
Rinkimų stebėtojai gali užtikrinti skaidrumą išankstinio balsavimo metu savivaldybėse,
specialiuose punktuose (globos, įkalinimo įstaigose, ligoninėse ir pan.) bei namuose, taip pat
gali stebėti rinkimų dieną apylinkėse, o po balsavimo – balsų skaičiavimo procedūrą.
Nepriklausomais rinkimų stebėtojais tapti gali pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai,
nepriklausantys politinėms partijoms, neužsiimantys politine agitacija, nedirbantys politinio
pasitikėjimo postuose ar rinkimų štabuose, kampanijose. Savanoriai stebėtojai balsavimo
metu užtikrinta įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, tikslų rinkimų komisijų darbą, fiksuoja
galimus pažeidimus ir apie juos informuoja atsakingas institucijas.
Stebėtojų registracija vyksta internetu iki rugsėjo 30 dienos:
https://baltosiospirstines.lt/registracija
Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ yra pirmoji ir vienintelė nepriklausoma rinkimų
stebėjimo organizacija Lietuvoje, siekianti užtikrinti skaidrius rinkimus bei stiprinti pilietinę
visuomenę.

Kontaktai komentarams:
Organizacijos vadovė Marija Šaraitė
marija@baltosiospirstines.lt, 862254719