Edukacinė pamoka, skirta Europos paveldo dienoms

   „Išsaugoti tai, kas įgyta,- ne mažesnis menas, negu tai įgyti“  (Ovidijus)

Rugsėjo 20 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos septintų klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje edukacinėje pamokoje „Išsaugoti tai, kas įgyta,- ne mažesnis menas, negu tai įgyti“, kuri vyko Nalšios muziejuje. Pamoka skirta Europos paveldo dienoms. Muziejaus darbuotoja Nadežda Spiridonovienė supažindino moksleivius su istorijos, archeologijos bei etnografijos skyriaus ekspozicija. Remdamasi sukaupta archeologine medžiaga, papasakojo apie žmonių etninę istoriją ir kultūrą, lietuvių genties ypatumus. Etnografijos skyriuje septintokai susipažino su mūsų krašto amatais ir verslais. Mokiniai, analizuodami Etnografijos skyriaus ekspoziciją, sužinojo apie Švenčionių krašto etnokultūrinį palikimą.

Mokytojos Kristina Grigel, Danuta Voitechovič