Dokumentų archyvas

Pasirinkite nuorodą ir spustelėkite ant jos , kad atsisiųsti

Pavadinimas Nuoroda
Ugdymo planas 2021-2022 m.m.
UP 1 priedas. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu
UP 2 priedas. Mokinių mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo priemonių planas
UP 3 priedas. Vidurinio ugdymo individualaus plano keitimo tvarkos aprašas
UP 4 priedas. Socialinės – pilietinės veiklos kryptys 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniams
UP 5 priedas. Ugdymo turinio integravimas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 1-4 klasių
Prevencija
Priešmokyklinio ugdymo programos 2020-2021 m.
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 2020-2021 m.
Pradinio ugdymo programos 2020-2021 m.
Strateginis planas 2017-2020 m.
2020 m. darbo užmokestis
2019–2020 m.m. veiklos planas
Pranešimas apie Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą
Ugdymo planas 2019-2020 m.m.
2019 m. darbo užmokestis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Gimnazijos veiklos planas 2019 m. sausio-rugpjūčio mėn.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos veiklos planas 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėn.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos ugdymo plano priedai
Gimnazijos šimtmečiui skirtų renginių, veiklų_planas
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos veiklos planas 2017-2018 m.m.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
Gimnazijos veiklos planas 2018 m. balandžiui
Gimnazijos veiklos planas 2018 m. kovui
Gimnazijos veiklos planas 2018 m. vasariui
Gimnazijos veiklos planas 2018 m. sausiui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. gruodžiui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. lapkričiui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. spaliui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. rugsėjui
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos ugdymo planas 2016-2017 m.m.
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. birželiui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. gegužei
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. balandžiui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. kovui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. vasariui
Gimnazijos veiklos planas 2017 m. sausiui