DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. SPALIO 12 D.

Informuojame, kad 2020 m. spalio 11 d. Švenčionių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje nutarta taikyti COVID-19 infekcijos plitimą ribojantį režimą ir nuo 2020 m. spalio 12 d.  iki spalio 25 d. gimnazijos 9–12 (išskyrus Adutiškio skyrių) klasių mokiniams ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.  

Šių nuotoliniu būdu besimokančių klasių mokiniams pamokos vyks pagal esamą pamokų tvarkaraštį. Visą detalesnę informaciją apie ugdymo procesą mokytojai skelbs elektroniniame dienyne TAMO.

Saugantis koronaviruso plitimo, visoje gimnazijoje nebus organizuojami jokie renginiai ar kiti grupiniai užsiėmimai (jie gali vykti tik nuotoliniu būdu).

 

Skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais darbo dienomis konsultuoja gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius Olegas Subačius.

Nuotolinio mokymo organizavimo klausimais darbo dienomis konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Jasiulionienė.