CLIL chemijos ir anglų kalbos pamoka

Šiuolaikinėje mokykloje skiriama daug dėmesio gabiųjų mokinių ugdymui. Vienas iš būdų, siekiant šio tikslo, yra CLIL pamokų organizavimas.

Sausio 25 dieną chemijos mokytoja Virginija Cicėnienė ir anglų kalbos mokytoja Svetlana Kraujalienė trečiųjų gimnazijos klasių mokiniams vedė pamoką tema ,,Etanolis, savybės ir problemos”. Gimnazistai, atlikdami eksperimentus, pakartojo dvi etanolio chemines savybes ir, diskutuodami grupėse, kritiškai vertino etanolio vartojimo pasekmes. Pamokos metu abi mokytojos ir mokiniai nuolat vartojo anglų kalbą, be to, užduotis, vaizdinė medžiaga bei edukacinis filmukas buvo parengti šia užsienio kalba. Pasibaigus pamokai, visi dalyviai nuoširdžiai padėkojo vieni kitiems už maloniai ir naudingai praleistą laiką.

Anglų kalbos mokytoja S. Kraujalienė