Atributika

Čia -
  • Zigmukas.
  • Švenčionys.
  • dori ir darbštūs žmonės.
Vienija mus visada mokslo ir vilties šviesa!

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos vėliava ir uniforma

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos ženkliukas

Gimnazistų maršas

Stebisi saulutė, šypsosi jauna,
Kai tik nuaidi mūsų daina.
Žengia gimnazistų šauni karta,
Širdy jų dega meilė karšta.

Nėra mielesnio už Švenčionių kraštą,
Ežerais dabintą, skendintį žieduos.
Šią mūsų meilę tarsi ugnį šventą
Tegul visos kartos saugos ir nešios.

Dienos mūs neramios, daugel darbų,
Stiprybės teikia būrys draugų.
Daug kelių prasmingų žemėj yra,
Tvirtai mes tikim mokslo galia.

Nėra mielesnio už Švenčionių kraštą,
Ežerais dabintą, skendintį žieduos.
Šią mūsų meilę tarsi ugnį šventą
Tegul visos kartos saugos ir nešios.

Čia senolių žemė, gimti namai,
Neramios širdys plaka karštai.
Negailėkim triūso dėl ateities,
Viltis ir meilė mus telydės.

Nėra mielesnio už Švenčionių kraštą,
Ežerais dabintą, skendintį žieduos.
Šią mūsų meilę tarsi ugnį šventą
Tegul visos kartos saugos ir nešios.

Muzika mokytojos M. Likienės,

žodžiai mokytojos E. Nilovienės.