Gimnazijos direktorė  Rima Razmienė

Vadybinis stažas – 15 metų

Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

Pedagoginis darbo stažas – 42 metai,

Tel. (8 387) 51 112

El. paštas  zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Jasiulionienė

II vadybinė kategorija, fizikos  mokytoja metodininkė

Vadybinis stažas – 15 metų

Pedagoginis darbo stažas – 31  metų

Dėstomas dalykas – fizika

Tel. (8 387) 51412

El. paštas: djasiulioniene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Kostina

psichologė, biologijos vyresnioji mokytoja 

Vadybinis stažas – 4 metai

Pedagoginis darbo stažas – 25  metai

Dėstomas dalykas – biologija

Tel. 

El. paštas: svetlana.kostina@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Misiūnienė

II vadybinė kategorija, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vadybinis stažas – 24 metai

Pedagoginis darbo stažas – 31  metų

Dėstomas dalykas – etika

Tel. 8 (387) 51045

El. paštas: szzg.pradinis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Stuglienė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  metodininkė

Vadybinis stažas – 7 metai

Pedagoginis darbo stažas – 27  metai

Dėstomas dalykas – lietuvių kalba ir literatūra

Tel. 

El. paštas: irestu@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Algirdas Uziala

II vadybinė kategorija, matematikos vyresnysis mokytojas  

Vadybinis stažas – 30 metai

Pedagoginis darbo stažas – 41  metų

Dėstomas dalykas – matematika

Tel. +37061138674

El. paštas: algirdasuziala@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Virginijus Valeika

Vadybinis stažas – 9 metai

Bendras pedagoginio darbo stažas – 20 metų

Administracija