Abiturientų laidos

Visų laikų gimnazijos abiturientų laidų lentelė

Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
I
1931
4
XVII
1961
26
II
1932
7
XVIII
1962
28
III
1933
4
XIX
1963
22
IV
1934
12
XX
1964
25
I
1945
13
XXI
1965
25
II
1946
20
XXII
1966
37
III
1947
43
XXIII
1967
44
IV
1948
64
XXIV
1968
41
V
1949
39
XXV
1969
44
VI
1950
54
XXVI
1970
51
VII
1951
15
XXVII
1971
42
VIII
1952
17
XXVIII
1972
51
IX
1953
31
XXIX
1973
43
X
1954
46
XXX
1974
46
XI
1955
29
XXXI
1975
56
XII
1956
24
XXXII
1976
56
XIII
1957
29
XXXIII
1977
70
XIV
1958
22
XXXIV
1978
78
XV
1959
31
XXXV
1979
94
XVI
1960
27
XXXVI
1980
71
  •  Pokario metais mokykla pavadinta Švenčionių 1-ąja vidurine mokykla.
  • 1969 m. mokyklai suteiktas prof. Z. Žemaičio vardas.
Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
Abiturientų
laidos
Metai Gavusių
atestatus
skaičius
XXXVII
1981
89
LVII
2001
66
XXXVIII
1982
59
LVIII
2002
63
XXXIX
1983
66
LIX
2003
65
XL
1984
56
LX
2004
69
XLI
1985
56
LXI
2005
102
XLII
1986
58
LXII
2006
72
XLIII
1987
51
LXIII
2007
93
XLIV
1988
84
LXIV
2008
85
XLV
1989
48
LXV
2009
92
XLVI
1990
52
LXVI
2010
93
XLVII
1991
52
LXVII
2011
103
IIL
1992
45
LXVIII
2012
112
IL
1993
30
LXIX
2013
80
L
1994
31
LXX
2014
76
LI
1995
23
LXXI
2015
70
LII
1996
34
LXXII
2016
89 (11 iš jų
Adutiškio skyriaus)
LIII
1997
27
LXXIII
2017
80 (15 iš jų
Adutiškio skyriaus)
LIV
1998
28
LXXIV
2018
86 (10 iš jų
Adutiškio skyriaus)
LV
1999
35
LXXV
2019
73 (6 iš jų Adutiškio skyriaus)
LVI
2000
45
LXXVI
2020
71
LXXVII
2021
58 (8 iš jų Adutiškio skyriuje)
LXXVIII
2022
70 (11 iš jų Adutiškio skyriuje)
  • 1998 m. mokykla buvo reorganizuota. Pradinės klasės tapo Švenčionių pradine mokykla.
  • 1998 m. gegužės 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos posėdyje buvo teigiamai įvertintos gimnazijos kūrimo pastangos ir mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
  • 2012 m. pradėta gimnazijos reorganizacija. 2012–2013 m. m. mokėsi 6–8 klasių ir 1–4 gimn. klasių mokiniai; 2013–2014 m.m. mokėsi 7–8 klasių ir 1–4 gimn. klasių mokiniai; 2014 – 2015 m.m. 8 klasių ir 1-4 gimn. klasių mokiai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokosi tik 1–4 gimnazijos klasių mokiniai.
  • 2015 m. nuo rugsėjo 1 d. priskirtas Adutiškio vidurinio ugdymo skyrius (11 ir 12 klasių mokiniai).
  • 2019 m. sausio 9 dieną gimnazija atšventė šimtmetį.
  • Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos gimnazija reorganizuota – prie gimnazijos prijungta Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija ir Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla.