Išvyka į Vilniaus kolegiją

Spalio 15 d. antrų gimnazijos klasių mokiniai vyko į Vilniaus kolegiją. Pirmiausiai aplankėme Sveikatos priežiūros fakultetą. Su mokiniais bendravo partnerysčių ir praktinio mokymo skyriaus vedėja Gabrielė Turlinskienė. Vedėja aptarė Sveikatos priežiūros fakultete esančias studijų programas bei palydėjo mokinius į jaukias laboratorijas su naujausia įranga. Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su studentais.

Vėliau vykome į VIKO  Elektronikos ir informatikos fakultetą. Šio fakulteto lankymas yra viena iš iniciatyvos ,,ES programavimo savaitė“ veiklų. Studijų skyriaus vedėja Dalė Neverbickaitė pristatė šio fakulteto studijų programas, atsakė į mokinių klausimus. Partnerystės ir projektų skyriaus vadybininkė Santa Mirauskienė parodė fakulteto laboratorijas, kitas ugdymo įstaigos erdves, fakulteto muziejų. Vėliau aptarėme tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, nes į Vilniaus kolegiją kiekvienais metais stoja nemažai mūsų gimnazijos mokinių. Labai svarbu mokiniams pamatyti kuo daugiau ugdymo įstaigų, pabendrauti su dėstytojais, studentais, kad būtų lengviau pasirinkti studijų kryptį.

 

Karjeros koordinatorė Asta Abramovičienė