Spalio 6 d. su gimnazijos II klasių mokiniais susitiko ISM studentų priėmimo vadovė

Aistė Rimkutė. Viešnia gimnazistams pristatė vieną geriausių verslo universitetų Baltijos šalyse. Mokiniai sužinojo apie išskirtinį karjeros testą, kuris yra pateiktas šios aukštosios mokyklos. Testas sudarytas remiantis Harvardo universiteto mokslininko Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija. Mokiniai žaidimo forma atliko savęs pažinimo testą.

Vėliau studentų priėmimo skyriaus vadovė susitiko su gimnazijos IV klasių mokiniais. Buvo pristatytos studijų programos, supažindinta su studentų mainų galimybėmis, dvigubo diplomo įgijimo galimybėmis bei įvardintos įmonės, su kuriomis bendradarbiauja ši aukštoji mokykla. Erasmus+ programa – tai galimybė dalį studijų laikotarpio mokytis pasirinktame universitete, esančiame vienoje ES valstybių, su kuriuo ISM universitetas turi pasirašęs partnerystės sutartį. Šis susitikimas svarbus mokiniams, kuriantiems savo karjeros planus.

Karjeros koordinatorė A. Abramovičienė