IN MEMORIAM

ONA SMAGURAUSKAITĖ

1949–2020

Giria už girios, saulė už saulės

šūkaus ir žėrės –

Jau kad aš eisiu į tolimą kelią

anapus žvaigždės…

Netikėtai, nelauktai, tik prasidėjus metams, į Amžinybę iškeliavo mokytoja Ona Smagurauskaitė. Liko dar daug neįgyvendintų svajonių, neatliktų darbų, neištartų žodžių…

Ona Smagurauskaitė atėjo į šį pasaulį nepaprastai gražiu laiku – sniego baltumo žiedais švytėjo sodai, darželiuose mirgėjo raudonskruostės tulpės, o paukščių melodijos džiugino nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro. Tai buvo 1949 metų gegužės 23 diena. Žmogus tam tikra prasme panašus į medį — turi šaknis. Medžio stiprybė glūdi šaknyse — sunaikinus šaknis, sunyksta ir medis. O ir žmogaus stiprybė — jo šaknys. Netekęs savo šaknų, žmogus nyksta kaip ir medis. Mokytojos Onos šaknys – gimtasis Kunigiškės kaimas Švenčionių rajone. Čia ji pirmąkart išvydo saulę, čia lakstė basa po rasotą žolę, čia sugrįždavo pasisemti stiprybės studijų metais, čia leido savo dienas ir ieškojo užuovėjos tada, kai jau išėjo į užtarnautą poilsį.

Netoli Kunigiškės kaimo esanti Modžiūnų pradinė mokykla, vėliau Švenčionių 1-oji vidurinė mokykla – tai įstaigos, kurios formavo būsimą mokytoją kaip asmenybę, suteikė žinių. Čia mokydamasi ji suprato, kuo nori būti, kokią profesiją pasirinkti. 1967 metais baigusi vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dabar Vilniaus edukologijos universitetas) ir studijavo užsienio kalbų fakultete vokiečių kalbą ir literatūrą. Germanistika buvo tas kertinis akmuo, kuris ją traukė, domino, skatino kuo daugiau sužinoti ir visa tai, be abejo, perduoti kitiems – daug jaunesniems, žvelgiantiems smalsiomis akutėmis mokiniams. Įgijusi vokiečių kalbos mokytojos kvalifikaciją 1971 metų rugsėjo 1 dieną Ona pradėjo dirbti Ignalinos 1-ojoje vidurinėje mokykloje, o po šešerių metų sugrįžo į gimtąjį Švenčionių rajoną. Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinėje mokykloje (dabar Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija) iki 2007 metų ji dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą.

Ona Smagurauskaitė buvo nepaprasta mokytoja. Ji sugebėdavo uždegti pažinimo džiaugsmo liepsneles mokinių širdyse. Daugybę mokinių ji sudomino germanistika, kvietė ieškoti atsakymų į kylančius klausimus. Be galo nuoširdžiai ji džiaugdavosi mokinių pasiekimais, visada pagarbiai kalbėdavo apie savo mokinius, prisimindavo jų išdaigas ir jas įvertindavo kaip pažinimo troškimą. Mokytoja pati nuolat tobulėjo, stengėsi sužinoti visas naujoves, dalyvavo seminaruose, kėlė kvalifikaciją – 1993 metais ji tapo mokytoja metodininke. Germanistikos žinovo, mylėtojo pavyzdys Onai buvo jos brolis Stasys Smagurauskas, docentas, filologijos mokslų daktaras (germanistas), 43 metus darbavęsis Vilniaus pedagoginiame universitete, kartu su savo kolega sudaręs didįjį vokiečių-lietuvių kalbų žodyną Lietuvos germanistams.

Mokytoja Ona buvo ir puiki klasės auklėtoja. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 48 laidos abiturientė, dabar dailės mokytoja Jūratė Vitkauskienė prisimena: „Klasės auklėtoja Ona Smagurauskaitė buvo nuoširdumo, patriotiškumo, vidinės inteligencijos, meilės kiekvienam mokiniui, kuklumo, santūrumo, supratingumo pavyzdys. Visuomet jautėme ypatingą dvasinį ryšį, žinojome, kad galime išsikalbėti, pasiguosti ir atsiremti į auklėtojos petį. Visuomet stebėdavome dažnai užsukančius buvusius auklėtinius, kurie auklėtojai ir mums pasakodavo savo sėkmės istorijas. O dalintis norėjosi, nes auklėtoja visuomet domėjosi ugdytinių likimais, dalyvaudavo visuose klasių susitikimuose. Gera būdavo ją aplankyti išpuoselėtoje, gėlėmis žibančioje gimtojoje sodyboje Kunigiškės kaime. Baigę mokyklą tebevadinom Oną Smagurauskaitę Auklėtoja, nes tai buvo ne tik mokytoja, bet ir Žmogus iš didžiosios raidės.“

Tai tik keli biografijos faktai, kelios datos. Už jų – žmogus, visą savo gyvenimą sąžiningai buvęs Mokytoju, kūręs save ir padėjęs tobulėti kitiems. Nenumaldoma gėla plevena širdyse, tačiau ką nors pakeisti ne mūsų jėgoms – tai Aukščiausiojo valia, kuriai turime paklusti. Nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius ir liūdime kartu su jais.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bendruomenė