2019-2020 mokslo metų ugdymo organizavimas

1. Mokslo metų trukmė:

  • 2019-2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d.;
  • pamokos pradedamos 8:00 valandą;
  • ugdymo proceso trukmė 1-3 gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, 4 Gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos;
  • pamokų trukmė 45 min.

Pamokų/pertraukų laikas

Pamoka Gimnazijoje Gimnazijoje Skyriuje
Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
Trečiadieniais
1.
8:00 - 8:45
8:00 - 8:45
8:00 - 8:45
2.
8:55 - 9:40
8:55 - 9:40
8:55 - 9:40
3.
10:00 - 10:45
10:00 - 10:45
9:50 - 10:35
4.
10:55 - 11:40
11:30 - 12:15
10:55 - 11:40
5.
12:00 - 12:45
12:35 - 13:20
12:00 - 12:45
6.
12:55 - 13:40
13:30 - 14:15*
13:05 - 13:50
7.
13:50 - 14:35
14:20 - 15:05
14:00 - 14:45*
8.
14:45 - 15:30
-
14:50 - 15:35
*5 min. vienos pertraukos laikui pagal Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ X sk. 68 p. (suvestinė redakcija nuo 2019-05-24) pritarta Gimnazijos tarybos posėdyje (2019-08-30 posėdžio protokolas Nr. GT-7).
  • gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

2. Mokinių atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos
prasideda
Rudens atostogos
2019 m. spalio 28 d.
2019 m. spalio 31 d.
2019 m. lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2019 m. gruodžio 23 d.
2020 m. sausio 3 d.
2020 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos
2020 m. vasario 17 d.
2020 m. vasario 21 d.
2020 m. vasario 24 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2020 m. balandžio 14 d.
2020 m. balandžio 17 d.
2020 m. balandžio 20 d.
Vasaros atostogos 1-3 kl. mokiniams
2020 m. birželio 24 d.
2020 m. rugpjūčio 31 d.
2020 m. rugsėjo 1 d.
Vasaros atostogos 4 kl. mokiniams
Prasideda pasibaigus brandos egzaminų sesijai
2020 m. rugpjūčio 31 d.
-
  • Pastabos: * 4 gimnazijos klasių mokiniams pavasario (Velykų) atostogų diena, per kurią jie laiko lietuvių kalbos įskaitą ar pasirinktą egzaminą, nukeliama į 04-20 dieną.

3. Suderinus su Gimnazijos taryba mokslo metai skirstomi pusmečiais:

3.1. 1–3-ių klasių mokiniams:

I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020  m. sausio 28 d. (92 ugdymo dienos),

II pusmetis – 2020 m. sausio 29 d. – 2020 m. birželio 23 d. (93 ugdymo dienos).

3.2. 4-ų klasių mokiniams:

I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020  m. sausio 10 d. (80 ugdymo dienų),

II pusmetis – 2020 m. sausio 13 d. – 2020 m. gegužės 22 d. (83 ugdymo dienos).