2020-2021 mokslo metų ugdymo organizavimas

1. Mokslo metų trukmė:

Pamokų/pertraukų laikas (esant ypatingoms sąlygoms)

Pamoka Gimnazijoje (5–8 ir I–IV gimn. kl. mokiniams) Gimnazijoje (5–8 ir I–IV gimn. kl. mokinimas) Adutiškio skyriuje
Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
Trečiadieniais
1.
8:00–8:45
8:00–8:45
8:00–8:45
2.
8:55–9:40
8:55–9:40
3.
10:00–10:45
10:00–10:45
9:50–10:35
4.
11:05–11:50
11:30–12:15
10:55 - 11:40
5.
12:10–12:55
12:35–13:20
12:00 - 12:45
6.
13:15–14:00
13:40–14:25*
13:05 - 13:50
7.
14:05–14:50
14:30–15:15
14:00 - 14:45*
8.
14:55–15:40
-
14:50 - 15:35
*5 min. vienos pertraukos laikui pagal Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ X sk. 68 p. (suvestinė redakcija nuo 2019-05-24) pritarta Gimnazijos tarybos posėdyje (2019-08-30 posėdžio protokolas Nr. GT-7).

2. Mokinių atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos
prasideda
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d.
2020 m. spalio 30 d.
2020 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d.
2021 m. sausio 5 d.
2021 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d.
2021 m. vasario 19 d.
2021 m. vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d.
2021 m. balandžio 9 d.
2021 m. balandžio 12 d.
Vasaros atostogos
2021 m. birželio 25 d.
2021 m. rugpjūčio 31 d.
2020 m. rugsėjo 1 d.
Vasaros atostogos IV gimn. kl. mokiniams
Prasideda pasibaigus brandos egzaminų sesijai
2021 m. rugpjūčio 31 d.
-

3. Suderinus su Gimnazijos taryba mokslo metai skirstomi pusmečiais:

5–8, I–III gimnazijos klasės mokiniams:

I pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021  m. sausio 29 d. (93 ugdymo dienos),

II pusmetis – 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 23 d. (92 ugdymo dienos).

13.2. IV gimnazijos klasės mokiniams:

I pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021  m. sausio 14 d. (82 ugdymo dienos),

II pusmetis – 2021 m. sausio 15 d. – 2021 m. gegužės 24 d. (81 ugdymo diena).