Specialistai

Vardas, Pavardė Pareigos
Gražina Ciukšienė
Bibliotekos vedėja
Nijolė Dabrienė
Bibliotekininkė
Virginija Duksienė
Specialioji pedagogė, logopedė
Svetlana Fedatenkova
Specialioji pedagogė, logopedė
Teresa Godlevskienė
Socialinė pedagogė
Svetlana Kostina
Psichologė
Jelena Paškevičienė
Specialioji pedagogė
Jurgita Petrovičienė
Socialinė pedagogė
Jolita Pošiūnienė
Psichologė
Vida Uzielienė
Bibliotekininkė
Tatjana Šalakitskaja
Socialinė pedagogė
Olga Navalskienė
Mokytojo padėjėja