Specialistai

Vardas, Pavardė Pareigos
Jelena Paškevičienė
Specialioji pedagogė
Teresa Godlevskienė
Socialinė pedagogė
Jolita Pošiūnienė
Psichologė
Gražina Ciukšienė
Bibliotekos vedėja