Olweus programa

NUO 2017 METŲ RUGSĖJO GIMNAZIJOJE VYKDOMA NACIONALINĖ OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMA (OPPP)

 • remiasi daugiau nei 45 metų vykdomų tyrimų rezultatais ir daugiau nei 30 m. praktinio taikymo patirtimi
 • pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa
 • plati įgyvendinimo strategija
 • sukurta Skandinavijoje, taikoma visame pasaulyje (Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Lenkijos, Australijos, Japonijos ir kt. šalių mokyklose)

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos kriterijai

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

Olweus patyčių prevencijos programos tikslai

 • sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

Olweus programos įgyvendinimo principai:

 • Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
 • Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
 • Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės „Nuobaudų kopėtėlės“
 • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija –  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama!

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Atsisiuntimai

Spustelėkite ant kad atsisiųsti dokumentą

OPPP pristatymas

Nuobaudų kopėtėlės

Informacija tėvams

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos 2017/2018/2019 m. duomenų lyginamoji analizė

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2020 m. sausio mėn. – 2021 m. sausio mėn.

Įsakymas dėl OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto (OPKK) bei mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) sudėties tvirtinimo