Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pedagoginiai darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, Vardas Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1
Abramovičienė Asta
Matematika
Matematikos mokytoja metodininkė
2
Alionienė Loreta
Anglų kalba
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
3
Barkuvienė Ona
Lietuvių kalba
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
4
Burokienė Angelė
Lietuvių kalba
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
5
Chaleckienė Loreta
Istorija
Istorijos mokytoja metodininkė
6
Cicėnas Virgilijus
Biologija
Biologijos vyresnysis mokytojas
7
Cicėnienė Virginija
Chemija, biologija
Chemijos mokytoja metodininkė,
biologijos mokytoja
8
Čereškevičius Arvydas
Mokytojas
Technologijos mokytojas metodininkas
9
Dicevičiūtė Jurgita (AVUS)
Lietuvių kalba
Lietuvių kalbos vyresnysis mokytoja
10
Galatiltienė Diana
Anglų kalba
Anglų kalbos mokytoja ekspertė
11
Godlevskienė Teresa
Veiklos specialiojoje klasėje
Specialiosios klasės mokytoja
12
Grigel Kristina (AVUS)
Etika
Etikos vyresnioji mokytoja
13
Grigonienė Rimutė
Lietuvių kalba, lotynų kalba
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
lotynų kalbos mokytoja
14
Grybauskienė Lina
Matematika
Matematikos mokytoja metodininkė
15
Gučienė Marija
Informacinės technologijos
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
16
Gumovskaja Laimutė
Matematika
Matematikos mokytoja metodininkė
17
Jaksebogienė Vilija
Istorija
Istorijos mokytoja metodininkė
18
Jarmolovskaja Janina
Rusų kalba
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
19
Jasiulionienė Daiva
Fizika
Fizikos mokytoja metodininkė
20
Jarošas Josifas (AVUS)
Fizinis ugdymas
Fizinio ugdymo mokytojas ekspertas
21
Juodagalvienė Laima
Lietuvių kalba
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
22
Karklelytė Agnė
Šokis
Šokio mokytoja
23
Karneckas Eugenijus
Fizika
Fizikos mokytojas metodininkas
24
Kraujalienė Svetlana
Anglų kalba
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
25
Lazdinienė Gražina (AVUS)
Biologija, chemija
Biologijos mokytoja metodininkė,
chemijos vyresnioji mokytoja
26
Maslianikienė Dovilė
Anglų kalba
Anglų kalbos mokytoja ekspertė
27
Nekrašas Andrius
Fizinis ugdymas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
28
Orechovienė Ona
Istorija,
Laisvės kovų ir netekčių istorija
Istorijos mokytoja metodininkė
29
Paškevičienė Jelena
Veiklos specialiojoje klasėje
Specialiosios klasės mokytoja
30
Paulauskaitė Aušra
Anglų kalba
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
31
Pošiūnienė Jolita
Veiklos specialiojoje klasėje
Specialiosios klasės mokytoja
32
Pranskus Kazimieras
Muzika
Muzikos mokytojas metodininkas
33
Samanovičė Jolita
Anglų kalba
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
34
Smoliakienė Ingrida
Veiklos specialiojoje klasėje
Specialiosios klasės mokytoja
35
Stulgaitytė Birutė
Tikyba
Tikybos vyresnioji mokytoja
36
Šamšūra Gintautas
Fizinis ugdymas, geografija
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas,
geografijos mokytojas metodininkas
37
Šisterova Jolanta
Technologijos
Technologijų mokytoja metodininkė
38
Štuikys Richardas
Fizinis ugdymas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
39
Tomašauskienė Edita
Rusų kalba,
Vokiečių kalba
Rusų kalbos mokytoja metodininkė,
vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
40
Ustinavičienė Larisa (AVUS)
Istorija
Istorijos mokytoja metodininkė
41
Uziala Algirdas (AVUS)
Matematika
Matematikos vyresnysis mokytojas
42
Valeikienė Gražina
Matematika
Matematikos mokytoja metodininkė
43
Vitkauskas Mindaugas
Geografija,
ekonomika
Geografijos mokytojas metodininkas,
ekonomikos mokytojas metodininkas
44
Vitkauskienė Jūratė
Dailė
Dailės mokytoja ekspertė
45
Voitechovič Danuta
Rusų kalba,
etika
Rusų kalbos mokytoja metodininkė,
etikos vyresnioji mokytoja
46
Žemienė Jolita
Lietuvių kalba
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė