Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pedagoginiai darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, Vardas Pareigybė
1
Abramovičienė Asta
Matematikos mokytoja metodininkė, ugdymo karjerai mokytoja
2
Alionienė Loreta
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
3
Barkuvienė Ona
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
4
Bečelytė Daiva
Muzikos mokytoja metodininkė
5
Bernatavičiūtė Ligita
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
6
Budrytė-Abromavičienė Jolita
Muzikos vyresnioji mokytoja
7
Builys Karolis
Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
9
Burokienė Angelė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
10
Burokienė Irina
Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
11
Cicėnas Virgilijus
Biologijos vyresnysis mokytojas
12
Cicėnienė Virginija
Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja
13
Ciukšienė Gražina
Bibliotekininkė
14
Chaleckienė Loreta
Istorijos mokytoja metodininkė
15
Čaikinienė Audronė
Lavinamosios klasės auklėtoja, mokytojo padėjėja
16
Čebruk Irena
Matematikos mokytoja metodininkė
18
Dabrienė Nijolė
Bibliotekininkė, ekonomikos vyresnioji mokytoja, etikos mokytoja
20
Dindienė Janina
Dailės mokytoja metodininkė
21
Duksienė Virginija
Specialioji pedagogė, logopedė
22
Fedatenkova Svetlana
Specialioji pedagogė, logopedė, specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
23
Gančerienė Lina
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės auklėtoja
24
Godlevskienė Teresa
Socialinė pedagogė, specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
26
Gončarova Oksana
Biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė
27
Grigel Kristina
Rusų kalbos mokytoja metodininkė, dorinio (etikos) ugdymo vyresnioji mokytoja
28
Grigonienė Rimutė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
29
Grybauskienė Lina
Matematikos mokytoja metodininkė
30
Gučienė Marija
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
31
Gumovskaja Laimutė
Matematikos mokytoja metodininkė
32
Jaksebogienė Vilija
Istorijos ir nacionalinio saugumo mokytoja metodininkė
33
Jakubianec Ona
Geografijos mokytoja metodininkė
34
Jarmolovskaja Janina
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
36
Jasiulionienė Daiva
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė
37
Jemeljanov Pavel
Technologijų mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
38
Juodagalvienė Laima
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
39
Paulavičienė Agnė
Šokio mokytoja
40
Karneckas Eugenijus
Fizikos mokytojas metodininkas
41
Kostina Svetlana
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė, biologijos vyresnioji mokytoja
42
Kraujalienė Svetlana
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
43
Krupenina Raja
Matematikos ir ekonomikos mokytoja
45
Kurpienė Aušra
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
47
Lukšonienė Lina
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
48
Manačina Ala
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
49
Maslianikienė Dovilė
Anglų kalbos mokytoja ekspertė
50
Maslianikienė Margarita
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
51
Menčinskienė Svetlana
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
53
Misiūnienė Rima
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinio (etikos) ugdymo mokytoja metodininkė
54
Montrimienė Vijolė
Šokio mokytoja metodininkė
55
Nekrašas Andrius
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
56
Nekraševičienė Rimantė
Anglų kalbos mokytoja
57
Novikienė Edita
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
58
Paškevičienė Jelena
Specialioji pedagogė, logopedė
59
Paulauskaitė Aušra
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
60
Pauliukėnienė Halina
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
61
Pavlovič Svetlana
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
62
Petkevičienė Vita
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
63
Petrovičienė Jurgita
Socialinė pedagogė
64
Pošiūnienė Jolita
Psichologė
65
Rima Razmienė
Direktorė, vokiečių kalbos mokytoja ekspertė
66
Rutkovskaja Lilija
Biologijos ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė
67
Sadaunykienė Danguolė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
68
Samanovičė Jolita
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
69
Skripskaitė Li Ramunė
Istorijos mokytoja metodininkė
70
Slabodaitė-Stefanskaja Andrijana
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja
71
Sližauskienė Aldona
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
72
Smoliakienė Ingrida
Specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės mokytoja
73
Stuglienė Irena
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
74
Stulgaitytė Birutė
Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja
75
Stunžėnienė Renata
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
76
Subačienė Vilma
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
77
Šalakitskaja Tatjana
Socialinė pedagogė
78
Šamšūra Gintautas
Fizinio ugdymo ir geografijos mokytojas metodininkas
79
Šisterova Jolanta
Technologijų mokytoja metodininkė
80
Štuikienė Rasa
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
81
Štuikys Richardas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
82
Tomašauskienė Edita
Rusų kalbos ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
83
Trasevičienė Andžela
Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
84
Travkina Jurgita
Technologijų vyresnioji mokytoja
85
Urbanavičienė Jurgita
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
88
Uziala Algirdas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, matematikos vyresnysis mokytojas
89
Uzielienė Vida
Bibliotekininkė, neformaliojo švietimo mokytoja
90
Vaitkuvienė Nijolė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
91
Valeikienė Gražina
Matematikos mokytoja metodininkė
93
Vaškinėlienė Danguolė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
94
Veličkienė Snieguolė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
95
Vitkauskas Mindaugas
Geografijos ir ekonomikos mokytojas metodininkas
96
Vitkauskienė Jūratė
Dailės mokytoja ekspertė
98
Žemienė Jolita
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja