Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pedagoginiai darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, Vardas Pareigybė
1
Abramovičienė Asta
Matematikos mokytoja metodininkė, ugdymo karjerai mokytoja
2
Alionienė Loreta
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
3
Barkuvienė Ona
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
4
Bečelytė Daiva
Muzikos mokytoja metodininkė
5
Bernatavičiūtė Ligita
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
6
Budrytė-Abromavičienė Jolita
Muzikos vyresnioji mokytoja
7
Builys Karolis
Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
8
Bunevič Jekaterina
Matematikos mokytoja metodininkė
9
Burokienė Angelė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
10
Burokienė Irina
Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
11
Chaleckienė Loreta
Istorijos mokytoja metodininkė
12
Cicėnas Virgilijus
Biologijos vyresnysis mokytojas
13
Cicėnienė Virginija
Chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja
14
Ciukšienė Gražina
Bibliotekininkė
15
Čaikinienė Audronė
Lavinamosios klasės auklėtoja, mokytojo padėjėja
16
Čebruk Irena
Matematikos mokytoja metodininkė
17
Čereškevičius Arvydas
Technologijų mokytojas metodininkas
18
Dabrienė Nijolė
Bibliotekininkė, ekonomikos vyresnioji mokytoja
19
Dicevičiūtė Jurgita
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
20
Dindienė Janina
Dailės mokytoja metodininkė
21
Duksienė Virginija
Specialioji pedagogė, logopedė
22
Fedatenkova Svetlana
Specialioji pedagogė, logopedė, specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
23
Galatiltienė Diana
Anglų kalbos mokytoja ekspertė
24
Gančerienė Lina
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės auklėtoja
25
Godlevskienė Teresa
Socialinė pedagogė, specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
26
Gončarova Oksana
Biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė
27
Grigel Kristina
Rusų kalbos mokytoja metodininkė, dorinio (etikos) ugdymo vyresnioji mokytoja
28
Grigonienė Rimutė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
29
Grybauskienė Lina
Matematikos mokytoja metodininkė
30
Gučienė Marija
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
31
Gumovskaja Laimutė
Matematikos mokytoja metodininkė
32
Jaksebogienė Vilija
Istorijos ir nacionalinio saugumo mokytoja metodininkė
33
Jakubianec Ona
Geografijos mokytoja metodininkė
34
Jarmolovskaja Janina
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
35
Jarošas Josifas
Fizinio ugdymo mokytojas ekspertas
36
Jarošienė Nijolė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
37
Jasiulionienė Daiva
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė
38
Jemeljanov Pavel
Technologijų mokytojas metodininkas, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
39
Juodagalvienė Laima
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
40
Karklelytė Agnė
Šokio mokytoja
41
Karneckas Eugenijus
Fizikos mokytojas metodininkas
42
Kostina Svetlana
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė, biologijos vyresnioji mokytoja
43
Kraujalienė Svetlana
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
44
Krupenina Raja
Matematikos ir ekonomikos mokytoja
45
Kujelis Vismantas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
46
Kurpienė Aušra
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
47
Lazdinienė Gražina
Biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja
48
Lukšonienė Lina
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
49
Manačina Ala
Rusų kalbos mokytoja metodininkė
50
Maslianikienė Dovilė
Anglų kalbos mokytoja ekspertė
51
Maslianikienė Margarita
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
52
Menčinskienė Svetlana
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
53
Michailovienė Eligija
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
54
Misiūnienė Rima
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinio (etikos) ugdymo mokytoja metodininkė
55
Montrimienė Vijolė
Šokio mokytoja metodininkė
56
Nekrašas Andrius
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
57
Nekraševičienė Rimantė
Anglų kalbos mokytoja
58
Novikienė Edita
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
59
Orechovienė Ona
Istorijos mokytoja metodininkė
60
Paškevičienė Jelena
Specialioji pedagogė, logopedė
61
Paulauskaitė Aušra
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
62
Pauliukėnienė Halina
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
63
Pavlovič Svetlana
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
64
Petkevičienė Vita
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
65
Petrovičienė Jurgita
Socialinė pedagogė
66
Petrovskienė Ina
Lavinamosios klasės vyresnioji mokytoja
67
Platonova Lena
Lavinamosios klasės vyresnioji auklėtoja, mokytojo padėjėja
68
Pošiūnienė Jolita
Psichologė
69
Rima Razmienė
Direktorė, vokiečių kalbos mokytoja ekspertė
70
Rimašienė Oksana
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
71
Rutkovskaja Lilija
Biologijos ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė
72
Sadaunykienė Danguolė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
73
Samanovičė Jolita
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
74
Skripskaitė Li Ramunė
Istorijos mokytoja metodininkė
75
Slabodaitė-Stefanskaja Andrijana
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja
76
Sližauskienė Aldona
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
77
Smoliakienė Ingrida
Specialiosios (socialinių įgūdžių) klasės mokytoja
78
Stuglienė Irena
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
79
Stulgaitytė Birutė
Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja
80
Stunžėnienė Renata
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
81
Subačienė Vilma
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
82
Šalakitskaja Tatjana
Socialinė pedagogė
83
Šamšūra Gintautas
Fizinio ugdymo ir geografijos mokytojas metodininkas
84
Šisterova Jolanta
Technologijų mokytoja metodininkė
85
Štuikienė Rasa
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
86
Štuikys Richardas
Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
87
Tomašauskienė Edita
Rusų kalbos ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
88
Trasevičienė Andžela
Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja
89
Travkina Jurgita
Technologijų vyresnioji mokytoja
90
Urbanavičienė Jurgita
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
91
Urbonienė Audronė
Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja
92
Ustinavičienė Larisa
Istorijos mokytoja metodininkė
93
Uziala Algirdas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, matematikos vyresnysis mokytojas
94
Uzielienė Vida
Bibliotekininkė, neformaliojo švietimo mokytoja
95
Vaitkuvienė Nijolė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
96
Valeikienė Gražina
Matematikos mokytoja metodininkė
97
Vasiliauskas Antanas
Fizikos mokytojas
98
Vaškinėlienė Danguolė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
99
Veličkienė Snieguolė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
100
Vitkauskas Mindaugas
Geografijos ir ekonomikos mokytojas metodininkas
101
Vitkauskienė Jūratė
Dailės mokytoja ekspertė
102
Voitechovič Danuta
Rusų kalbos mokytoja metodininkė, dorinio (etikos) ugdymo vyresnioji mokytoja
103
Žemienė Jolita
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja