Mokyklų bendradarbiavimas-naujos patirties perspektyvos

Švenčionių rajono savivaldybė jau nuo 2001 metų bendradarbiauja su Lenkijos Mrongovo apskritimi, o nuo šių metų spalio pradžios prasidėjo naujas bendradarbiavimo etapas. Spalio 6-7 dienomis mūsų rajone lankėsi garbingi svečiai- Mrongovo apskrities viršininkas Bogdan Kurta, Mrongovo apskrities viršininko pavaduotojas Januš Alicki, tarybos sekretorius Ježy Bonikovski ir Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo licėjaus direktorius Slavomir Rudnicki. Vienas iš jų vizito tikslų buvo apsilankymas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje ir mokyklų bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Gimnazijos bendruomenė ruošėsi šiam susitikimui.

Švenčionių rajono savivaldybė jau nuo 2001 metų bendradarbiauja su Lenkijos Mrongovo apskritimi, o nuo šių metų spalio pradžios prasidėjo naujas bendradarbiavimo etapas. Spalio 6-7 dienomis mūsų rajone lankėsi garbingi svečiai- Mrongovo apskrities viršininkas Bogdan Kurta, Mrongovo apskrities viršininko pavaduotojas Januš Alicki, tarybos sekretorius Ježy Bonikovski ir Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo licėjaus direktorius Slavomir Rudnicki. Vienas iš jų vizito tikslų buvo apsilankymas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje ir mokyklų bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Gimnazijos bendruomenė ruošėsi šiam susitikimui. Svarstėme naujų ryšių prioritetus, aptarėme būsimų kelionių ir pasikeitimų delegacijomis galimybes. Internete radome daug informacijos apie Varmijos ir Mozūrų regiono gamtą, turizmo paslaugas, kultūrinį gyvenimą, istorinį paveldą ir, žinoma, apie Mrongovo miestą . Tiek mokinius, tiek mokytojus sužavėjo Mozūrų Ežerai, vienintelis lenkų kandidatas pasauliniame 7 naujų gamtos stebuklų konkurse.

Lenkų delegacija mūsų gimnazijoje lankėsi spalio 7 d. Svečiai nuoširdžiai domėjosi tiek ugdymo turiniu, tiek jo įgyvendinimo sąlygomis bei rezultatais, pasakojo apie Lenkijos švietimo ypatumus. Gerbiami apskrities vadovai ir licėjaus direktorius aplankė moderniausius gimnazijos kabinetus, išklausė mokytojų pasakojimus apie ugdymo proceso organizavimą. Gimnazijos muziejuje Jaunųjų gidų neakivaizdinės mokyklos mokinės V.Kindurytė ir E.Mamiūnaitė svečiams papasakojo apie gimnazijos įkūrėją profesorių Zigmą Žemaitį, gimnazijos istoriją, svarbiausius laimėjimus. Aktų salėje Mrongovo apskrities delegacija buvo pristatyta vyresniųjų klasių mokiniams ir mokytojams, o mūsų sveikinimas svečiams išreikštas nuotaikingo mokinių ir mokytojų koncerto forma.

Svarbiausias momentas – mokyklų bendradarbiavimo sutarties pasirašymas-vyko iškilmingoje aplinkoje, mokytojų kambaryje . Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo licėjaus direktorius S.Rudnicki ir aš, atstovaujanti Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai, pasirašėme sutartį, kurios tikslas- plėsti žinias kultūros ir kraštotyros srityse, keistis patirtimi tarp mokinių ir mokytojų . Numatytos bendradarbiavimo sritys, t.y., visapusiško bendradarbiavimo skatinimas ir plėtra, mokinių grupių mainai ir mokytojų apsilankymai. Kasmet bus keičiamasi delegacijomis, kurias sudarys 15 mokinių ir 2 mokytojai. Abi pusės įsipareigojo svečių delegacijas apgyvendinti šeimose.