Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos (reorganizuotų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r.  Adutiškio pagrindinės mokyklos) 1–4  ir 5–8 klasių mokiniai dalyvauja ES struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamame  projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto kodas – Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Daugiau informacijos galima rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt/ arba http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslo mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 1–4 klasių edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, kurių komplektas įgavo „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą.

Gamtamoksliniam ugdymui skirtos priemonės ir įranga mokykloje tapo neatsiejama Pradinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo dalimi. 1–4 klasių mokiniai mokomųjų dalykų pamokose atlieka praktines užduotis, plėtoja gebėjimus stebėti, tyrinėti ir pažinti artimą aplinką.

Projekto koordinatorė vyresnioji mokytoja Nijolė Vaitkuvienė