Misija, vizija

Gimnazijos misija

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla, teikianti pagrindinį ir vidurinį bendrąjį išsilavinimą, kuris padėtų jaunuoliui ar jaunuolei tapti savarankišku bei solidariu visuomenės ir brandžiu bei kūrybingu kultūros nariu, padedanti brandinti tvirtą dorovinį pamatą, vertybines nuostatas, atsakomybės jausmą, sveikos gyvensenos pagrindus, mokanti bendrauti ir bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti visuomenės raidoje ir kaitoje, skatinanti gerbti Lietuvos tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei ir tautinį tapatumą.

Gimnazijos vizija

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, prieinamą kuo platesniam jaunuolių ratui, siekianti aukštos ugdymo kokybės tiek įgytų žinių bei gebėjimų, tiek pasirengimo mokytis visą gyvenimą prasme, sudaranti sąlygas įvairiapusiam moksleivių brendimui, burianti bendruomenę prasmingai kultūrinei, pilietinei ir socialinei veiklai, puoselėjanti ir plėtojanti Zigmo Žemaičio gimnazijos – lietuvybės židinio – mentalitetą ir tradicijas.