Gimnazijos metodinė taryba

Grupė Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas
Metodinės tarybos pirmininkė
Dovilė Maslianikienė
užsienio k. (anglų k.)
Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Rimutė Grigonienė
lietuvių kalba, lotynų kalba
Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų ir lotynų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Svetlana Kraujalienė
anglų kalba
Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Asta Abramovičienė
matematika
Socialinių mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Vilija Jaksebogienė
istorija
Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Jūratė Vitkauskienė
dailė
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Loreta Chaleckienė
istorija
Koordinuoja metodinės tarybos veiklą
Rima Razmienė
direktorė