Mokinių maitinimas ir pavėžėjimas

Dėl nemokamo maitinimo mokinių tėvai turi kreiptis į seniūniją pagal savo deklaruojamą gyvenamąją vietą. Mokykla, gavusi sprendimą iš Socialinės paramos skyriaus dėl nemokamo maitinimo skyrimo, pradeda maitinti vaiką.

Gimnazijoje už nemokamo maitinimo ir pavėžėjimo organizavimą atsakinga Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja Ingrida Smoliakienė. Už maistą mokinys valgykloje atsiskaito elektroniniu pažymėjimu.

Šiais mokslo metais nemokamą maitinimą gimnazijoje gauna 65 mokiniai, iš jų 5 mokiniai iš AVUS (Adutiškio vidurinio ugdymo skyrius). Valgančiųjų skaičius nuolat keičiasi priklausomai nuo besikeičiančios šeimos materialinės padėties.

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis dokumentais:

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis dokumentais:

Spustelėkite ant kad atsisiųsti dokumentą

Mokinių maitinimo tvarkos aprašas

15 dienų valgiaraščiai

Nemokamo maitinimo valgiaraščiai

Gimnazijos mokiniai yra nemokamai pavežami į mokyklą ir iš mokyklos. Mokiniai važiuoja:

84 gimnazijos mokiniai pavežami UAB „Transporto centras“ autobusais.

17 gimnazijos mokinių pavežami mokykliniais autobusais, iš jų:

5 mokiniai yra pavežami mūsų gimnazijos mokykliniu autobusu,

2 mokiniai – Švenčionių pradinės mokyklos mokykliniu autobusu,

10 mokinių – Švenčionių progimnazijos mokykliniu autobusu.

Mūsų gimnazijos mokyklinis autobusas taip pat paveža 10 Švenčionių pradinės mokyklos mokinių, 2 Švenčionių progimnazijos  mokinius ir 1priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinį iš Švenčionių l/d „Gandriukas“.