Komisijos ir darbo grupės

Atestacijos komisija

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Komisijos pirmininkė
Rima Razmienė
gimnazijos direktorė
Narė
Virginija Cicėnienė
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė
Narė
Jurgita Mamiūnienė
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tėvų atstovė
Narė
Danguolė Sadaunykienė
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Narė
Ramunė Skripskaitė Li
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, profesinės organizacijos atstovė
Narys
Petras Slabada
rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
Narė
Diana Stuglienė
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tėvų atstovė

Vaiko gerovės komisija

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Komisijos pirmininkė
Rima Misiūnienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininkės pavaduotoja
Virginija Duksienė
specialioji pedagogė, logopedė
Komisijos sekretorė
Nijolė Dabrienė
bibliotekininkė, mokytoja
Narė
Teresa Godlevskienė
socialinė pedagogė
Narė
Tatjana Šalakickaja
socialinė pedagogė
Narys
Algirdas Uziala
direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Narė
Lilija Rutkovskaja
mokytoja
Narė
Jolita Pošiūnienė
psichologė

Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė​

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Narė
Eligija Michailovienė
pradinio ugdymo mokytoja
Narė
Ligita Bernatavičiūtė
pradinio ugdymo mokytoja
Narė
Irena Čebruk
matematikos mokytoja
Narė
Oksana Rimašienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Narė
Edita Tomašauskienė
užsienio (rusų ir vokiečių) kalbos mokytoja
Narė
Danuta Voitechovič
užsienio (rusų) kalbos ir dorinio (etikos) ugdymo mokytoja
Narė
Raja Krupenina
matematikos ir ekonomikos mokytoja
Kuruojantis vadovas
Algirdas Uziala
direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2020 m. (rugsėjo – gruodžio mėn.) gimnazijos veiklos plano rengimo darbo grupė

Pareigos Vardas, pavardė Kuruojami dalykai
Pirmininkė
Irena Stuglienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Narė
Asta Abramovičienė
karjeros koordinatorė
Narė
Ligita Bernatavičiūtė
gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės narė
Narė
Virginija Cicėnienė
pasiekimų gerinimo koordinatorė
Narė
Nijolė Dabrienė
vaiko gerovės komisijos narė
Narė
Dagnė Maslianikaitė
gimnazijos mokinių prezidentė
Narė
Ingrida Smoliakienė
specialiųjų poreikių mokinių mokytoja
Narė
Larisa Ustinavičienė
gimnazijos tarybos narė
Narė
Jūratė Vitkauskienė
mokytojų metodinės grupės pirmininkė