Komisijos ir darbo grupės

Atestacijos komisija

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Komisijos pirmininkė
Rima Razmienė
gimnazijos direktorė
Narys
Petras Slabada
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus atstovas
Narė
Ona Barkuvienė
lietuvių kalbos mokytoja
Narys
Arvydas Čereškevičius
technologijų mokytojas
Narė
Ina Petrovskienė
gimnazijos tarybos narė, tėvų atstovė
Narė
Jūratė Vitkauskienė
dailės mokytoja

Vaiko gerovės komisija

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Komisijos pirmininkė
Daiva Jasiulionienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Teresa Godlevskienė
socialinė pedagogė
Komisijos sekretorė
Ingrida Smoliakienė
mokytoja
Narė
Vita Buinorienė
Švenčionių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Narė
Loreta Chaleckienė
1-4 gimn. kl. vadovų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja
Narė
Nadiežda Kujelienė
gimnazijos tėvų atstovė
Narė
Ona Orechovienė
klasės vadovė, istorijos mokytoja
Narė
Jolita Pošiūnienė
psichologė
Narė
Rimutė Grigonienė
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Narė
Jelena Paškevičienė
specialioji pedagogė

Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė​

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Pirmininkė
Ona Orechovienė
istorijos mokytoja
Narė
Ona Barkuvienė
lietuvių kalbos mokytoja
Narė
Edita Tomašauskienė
rusų k. mokytoja

2020-2021 m.m. gimnazijos ugdymo plano rengimo darbo grupė

Pareigos Vardas, Pavardė Dėstomi dalykai
Pirmininkė
Daiva Jasiulionienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Narė
Asta Abramovičienė
tiksliųjų ir gamtamokslių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Narė
Rimutė Grigonienė
lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Narė
Vilija Jaksebogienė
socialinių mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Narė
Svetlana Kraujalienė
užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Narė
Jūratė Vitkauskienė
menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Narė
Dovilė Maslianikienė
metodinės grupės pirmininkė
Narė
Dagnė Maslianikaitė
2c klasės mokinė, mokinių prezidentė
Narė
Nijolė Paškonienė
tėvų atstovė
Narė
Janina Jarmolovskaja
LŠDPS Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė