Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos pirmininkė Nijolė Paškonienė

Tėvų atstovai Mokinių atstovai Mokytojų atstovai
Veronika Garbulienė
Kornelija Gučaitė, 2b gimn. kl.
Dovilė Maslianikienė
Ina Sinienė
Deimantė Rakštelytė, 2b gimn. kl.
Lina Grybauskienė
Nijolė Paškonienė
Gabija Marija Maskoliūnaitė, 1b klasė
Vilija Jaksebogienė
Danuta Jasiulianec
Linas Dervinis, 1b gimn. kl.
Danuta Voitechovič
Marytė Milaševskienė
Silvija Sinytė, 1b gimn. kl.
Virgilijus Cicėnas