Pranešimas apie Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Švenčionių rajono savivaldybės 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl sutikimo reorganizuoti Švenčionių pradinę mokyklą, Švenčionių progimnaziją, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinę mokyklą ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnaziją“ yra parengtas Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojami juridiniai asmenys:

  1. Švenčionių pradinė mokykla (juridinio asmens kodas – 195004398, buveinės adresas – Adutiškio g. 18, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.). Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).
  2. Švenčionių progimnazija (juridinio asmens kodas – 190505971, buveinės adresas – Lentupio g. 32, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.). Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).
  3. Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla (juridinio asmens kodas – 190507118, buveinės adresas – Postavų g. 36, Adutiškio mstl., Švenčionių r. sav.). Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija (juridinio asmens kodas – 190505829, buveinės adresas – Adutiškio g. 18, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.). Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla reorganizuojamos prijungimo būdu prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos.

Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Švenčionių pradinė mokykla (įstaigos kodas – 195004398), Švenčionių progimnazija (įstaigos kodas – 190505971) ir Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla (įstaigos kodas –190507118).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija (įstaigos kodas – 190505829)

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai, buveinės adresas – Adutiškio g. 18, Švenčionių r. sav.

Informuojame, kad visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su reorganizuojamų biudžetinių įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančių prijungimo būdu biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais mokyklų interneto svetainėse (https://www.pradine.svencionys.lm.lt/, https://www.progimnazija.svencionys.lm.lt/, http://www.adutiskis.svencionys.lm.lt/, http://www.zemaicio.svencionys.lm.lt/) ir Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt.

Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas