Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m.

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis
už metus

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

1693

1740

2.

Mokytojas

94

1232

1270

3.

Santechnikas

2

241

4.

Darbininkas

5

321

294

5.

Bibliotekininkas

4

569

554

6.

Soc. pedagogas

2

1201

1208

7.

Valytojas

16

492

527

8.

Virėjo padėjėjas

2

482

482

9.

Vyr. virėjas

3

897

896

10.

Virėjas

6

733

735

11.

Vairuotojas

6

857

885

12.

Spec. pedagogas

3

763

722

13.

Psichologas

2

1164

1171

14.

Raštinės administratorius

3

750

750

15.

Aplinkos tvarkytojas

4

362

362

16.

Kūrikas

4

783

17.

Mokytojo padėjėjas

8

426

438

18.

Logopedas

3

910

918

19.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2

1000

1017

20.

Inf. sistemų administratorius

4

215

224

21.

Pastatų priežiūros specialistas

3

455

441

22.

Archyvo tvarkytojas

2

443

443

23.

Auklėtojas

3

785

799

24.

Elektrikas

2

304

25.

Rūbininkas-budėtojas

10

337

321

26.

Santechnikas

2

241

241