Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m.

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis
už metus
1.
Mokytojas

45

877

874

875,5

2.
Vairuotojas

2

653

653

3.
Valytojas

3

557

507

532

4.
Virėjas

4

534

534

534

5.
Darbininkas

2

303

304

303,5

6.
Rūbininkas-budėtojas

2

607

527

567