Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m.

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis
už metus

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

1814

2.

Mokytojas

94

1525

3.

Santechnikas

2

228

4.

Darbininkas

5

304

5.

Bibliotekininkas

4

671

6.

Soc. pedagogas

3

1411

7.

Valytojas

15

459

8.

Rūbininkas budėtojas

8

300

9.

Virėjo padėjėjas

2

456

10.

Vyr. virėjas

3

841

11.

Virėjas

6

612

12.

Vairuotojas

6

782

13.

Spec. pedagogas

3

948

14.

Psichologas

2

1149

15.

Raštinės administratorius

3

751

16.

Aplinkos tvarkytojas

5

338

17.

Kūrikas

4

636

18.

Mokytojo padėjėjas

8

493

19.

Grupės auklėtojas

3

671

20.

Logopedas

3

954

21.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2

1233

22.

Inf. sistemų administratorius

4

245

22.

Pastatų priežiūros specialistas

3

471