Asmens duomenų apsauga

Vadovaujantis Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2017 metų lapkričio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-176 atsakingu už asmens duomenų apsaugą paskirtas Mindaugas Vitkauskas (tel. Nr. 838751112).

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų asmens duomenų Apsaugos politika

Spustelėkite ant nuorodos, kad atsisiųsti dokumentą

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Spustelėkite ant nuorodos, kad atsisiųsti dokumentą

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Spustelėkite ant nuorodos, kad atsisiųsti dokumentą