Gimnazijos direktorė  Rima Razmienė

Vadybinis stažas – 11 metų

Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

Pedagoginis darbo stažas – 39 metai,

Tel. (8 387) 51 112

El. paštas  zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Jasiulionienė

II vadybinė kategorija, fizikos  mokytoja metodininkė

Vadybinis stažas –  12 metų

Pedagoginis darbo stažas –  28  metai

Dėstomas dalykas – fizika

Tel. (8 387) 51412

El. paštas:  zzg.pavaduotoja@gmail.com

Valeika
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Virginijus Valeika

Vadybinis stažas –   6 metai

Bendras pedagoginio darbo stažas – 18 metų

Administracija